Equine-Pijn en Welzijnsapp

“(W-)EPWA, de Equine Pijn- en Welzijnsapp”


Dr. Thijs van Loon, specialist Veterinaire Anesthesiologie


Nog meer paarden- en
ezelwelzijn met (W-)EPWAOnderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde doen al jarenlang uitgebreid onderzoek naar pijn en pijnherkenning bij paarden en ezels. Dankzij de steun van vele toegewijde liefhebbers van paarden en ezels, hebben Vrienden Diergeneeskunde en Stichting De Paardenkamp de Equine Pain and Welfare App (‘EPWA’) kunnen ontwikkelen. EPWA bevat wetenschappelijk gevalideerde pijnschalen voor het scoren en monitoren van het welzijn van paarden en ezels. Deze pijnschalen werden samen met een dagboek geïntegreerd in de Equine Pijn- en Welzijnsapp. Met steun van Brooke Hospital richten we ons nu op de doorontwikkeling van EPWA als hulpmiddel om het welzijn van (werkende) ezels wereldwijd te helpen verbeteren.

EPWA en W-EPWA zijn mogelijk dankzij de steun, het enthousiasme en de betrokkenheid van appontwikkelaar e-Heroes, en onze partners Stichting de Paardenkamp, Dechra, Brooke Hospital, het Ezelstamboek, Pavo, Stichting Nijdier, SCM Fonds voor de Ruitersport, de Ezelsociëteit, The Donkey Sanctuary, Moyra Stava Morena Stichting en Vereniging het Nederlandse Ezelstamboek en alle toegewijde donateurs.Terwijl paarden in de hele westerse wereld worden beschouwd als een bron van vreugde, plezier en zelfs zelfontplooiing, kunnen werkende paardachtigen, zoals ezels, het verschil maken tussen leven en dood, tussen armoede en welvaart in veel ontwikkelingslanden. In haar tweede actieplan (2017-2019) heeft ’s werelds toonaangevende organisatie voor dierenwelzijnskwesties, de Wereldorganisatie voor diergezondheid, het welzijn van werkdieren zoals ezels als een van hun top vijf prioriteiten opgenomen. Het belang van deze dieren voor de economische stabiliteit van plattelandse gemeenschappen wereldwijd.

Het tijdig diagnosticeren en behandelen van een ziek of gewond dier is daarom essentieel, zowel als het gaat om dierenwelzijn evenals om sociaal-economische redenen. Met steun van Brooke Hospital zetten we ons daarom in voor ‘W-EPWA’, als hulpmiddel om het welzijn van (werkende) ezels wereldwijd te helpen verbeteren. Dr. Thijs van Loon neemt ons mee in de ontwikkelingen van beide apps.


‘Na de succesvolle campagne eind 2020 met de nieuwste versie van EPWA, de Equine Pijn en Welzijns App, heeft 2021 in het teken gestaan van de doorontwikkeling van de app, het implementeren van chronische pijnmetingen en de samenwerking met Brooke Hospital aan ons nieuwste project W-EPWA: de Working Animals Equine Pain and Welfare App. Deze stappen in het EPWA project zijn heel belangrijk in het verder verbeteren van het welzijn van paarden en ezels, omdat chronische pijn soms sluimerend optreedt, duidelijke welzijnsbeperkingen kan hebben en niet met de eerder voor acute pijn ontwikkelde pijnschalen gemeten kan worden.

Samen met Vrienden Diergeneeskunde, Stichting de Paardenkamp, het Nederlands Ezelstamboek, Dechra en alle donateurs die afgelopen jaar hebben bijgedragen aan W-EPWA, hebben we in 2021 hard gewerkt om het wetenschappelijk onderzoek naar het objectief meetbaar maken van indicatoren van chronische pijn bij paarden en ezels* ook beschikbaar te maken voor het gebruik in de pijn-app.

We kunnen medio 2022 hierdoor het gebruik van chronische pijnmetingen implementeren in de volgende versie van EPWA, maar we zullen ook W-EPWA lanceren! Samen met Brooke Hospital zullen we het gebruik van deze pijnapp, die speciaal is ontwikkeld in samnwerking met Brooke, gaan introduceren bij Brooke Egypte. Met het gebruik van W-EPWA hopen we het welzijn van alle paarden, ezels en muildieren/muilezels in Egypte te kunnen gaan verbeteren. Zowel door periodieke groepsmetingen te doen van dieren die door de dierenartsen van Brooke Hospital op mobiele klinieken op locatie worden onderzocht en behandeld, alsook door dieren die op de klinieken van Brooke worden behandeld te monitoren tijdens hun behandeling kan het effect van therapie objectief worden vastgesteld en kan indien nodig de behandeling worden uitgebreid als dieren nog veel pijn hebben of juist tijdig worden afgebouwd als ze opknappen. Dankzij de fantastische medewerking van onze partners en alle gulle giften van donateurs kunnen we echt een verschil maken voor paarden en ezels, ook in Egypte!

*Objective assessment of chronic pain in donkeys using the donkey chronic pain scale (DCPS): A scale-construction study. Van Loon et al. (2021)
*Objective Assessment of Chronic Pain in Horses Using the Horse Chronic Pain Scale (HCPS): A Scale-Construction Study. Van Loon and Macri (2021)